Har jeg riktig kurs inn i båsen? Blåser det på tvers eller inn i båsen slik at jeg får avdrift og kommer skjevt inn? Hopper fenderene opp slik at jeg støter bort i utriggeren? Må jeg hoppe ned på bryggen under fart for å stabilisere/stoppe båten? Får jeg hentet opp fortøyningstauet..?

Høres disse problemene kjent ut? I så fall har du kommet til riktig sted.